Leptání je stará technika, kterou se dá do povrchu trvale zaznamenat žádaný obraz. Při pozitivním leptu se odleptává materiál (tj. odstraní materiál) z míst kresby a okolí zůstává na původní úrovni. Při negativním leptu se odleptává okolí a kresba zůstává na původní úrovni. Tento způsob leptu vyžaduje umístění požadovaného obrazce do rámečku či jiného ohranění. Při leptání zbraní používám hluboký lept (až 0,4 mm), který je jasně rozeznatelný i pohmatem. Je to sice na úkor jemnosti leptu, ale lept se tolik neničí používáním zbraně ani její údržbou a je částečně odolný i proti korozi. Cena leptu je závislá na složitosti a velikosti leptaného obrazce a tvoří se individuálně podle zadání. Lepty na čepeli jsou standardně umístěny na střed čepele v podélném směru.

LO1 Positivní lepty – na obou stranách hlavice templářský kříž, na jedné straně čepele nápis
Cena: 3600
LO2 Negativní lept dle objednávky
Cena: 2944
LO3 Positivní lepty – na obou stranách hlavice okřídlený had, na obou stranách příčky keltský motiv a čtyřcípá hvězda, na obou stranách čepele nápis
Cena: 7520
LO4 Positivní lepty – na obou stranách hlavice templářský kříž, na jedné straně čepele nápis
Cena: 3968
LO5 Positivní lept dle fotografie venkovského domku na jedné straně čepele
Cena: 5600
LO6 Negativní lept dle přání zákazníka na obou stranách hlavice
Cena: 2880
LO7 Positivní lept templářského kříže na jedné straně čepele
Cena: 880
LO8 Positivní lept lva na jedné straně hlavice
Cena: 2080
LO9 Positivní lept templářského kříže s iniciálami na jedné straně čepele
Cena: 1024
L10 Positivní lept templářského kříže na obou stranách hlavice
Cena: 1200
L11 Negativní lept - nápis keltskými runami na jedné straně čepele
Cena: 1920
L12 Negativní lept - symbol na jedné straně čepele
Cena: 1120
L13 Negativní lept - nápis na jedné straně čepele – dle originálu
Cena: 2080
L14 Negativní lept písmene M v erbu na jedné straně hlavice
Cena: 1280
L15 Negativní lept písmene L v erbu na jedné straně hlavice
Cena: 1120
L16 Lept HERNALS, 3 cm
Cena: 2016